Dirigent fra høsten 2008

Ingrid Stige overtok som dirigent for Bærum Pikekor og aspiranter høsten 2008.

Hun er utdannet ved Norges Musikkhøgskole i sang og musikkpedagogikk, og har videreutdanning i ensembleledelse fra samme sted. Hun jobber for tiden som freelance sanger og musikkpedagog, og dirigerer også barnekor og blandet kor for voksne i Oslo.

Hun har bred erfaring som sanger, og jobber med flere ulike sjangre i mange ulike vokale formater, fra solosang via mindre vokalgrupper til kammerkor. Hun har tidligere sunget i blant annet Bodø Domkirkes Ungdomskor og i jazzvokalensemblet Full Hals ved Norges Musikkhøgskole. Siden 2003 har hun sunget i kammerkoret ScholaCantorum, som den siste tiden har markert seg både nasjonalt og internasjonalt.

Om Ingebjørg Synnøve Thoresen