Dirigenter 2012/2013

Fra høsten 2012 har Bærum Pikekor 2 dirigenter, Ingrid Stige og Christina Thingvold, som en prøveordning.

Vi ønsker å ta inn 2. og 3. klasse til Aspirantkoret for de som ønsker å starte tidlig og fra 4. klasse og oppover til Juniorkoret og håper at de som medlemmer av Bærum Pikekor kan få en meningsfylt tid før opptak i Hovedkoret det året de fyller 12 år.

1. dirigent

Ingrid Stige overtok som dirigent for Bærum Pikekor høsten 2008, og er tilbake høsten 2012 etter to års permisjon. Hun dirigerer Aspirantkoret og er dirigent for Hovedkoret.

Høsten 2012 fullfører hun også sin mastergrad i sang ved Norges Musikkhøgskole, hvor hun har studert med Svein Bjørkøy, Ståle Ytterli, Randi Stene og Håkan Hagegård.

Hun er utdannet som musikkpedagog fra NMH og har videreutdanning i ensembleledelse fra samme sted.

I tillegg til jobben som dirigent i Bærum Pikekor dirigerer Ingrid også bedriftskor i Oslo, har sangelever og jobber som freelance sanger.

Hennes egen erfaring som korsanger inkluderer blant annet barnekor og ungdomskor i oppveksten, mange år i kammerkoret Schola Cantorum, og fast vikarplass i Det Norske Solistkor. Hun har bred erfaring som sanger og jobber med ulike sjangre og ensembler.

2. dirigent

Christina Thingvold fortsetter som dirigent for Juniorkoret, tidligere aspirantkoret og dirigerer ved innøving av stemmegrupper og eldstegruppen.

Hun holder på med en Bachelor i Musikkpedagogikk på Musikkhøgskolen med klassisk sang og musikk som fordypning. I sitt virke som dirigent legger hun vekt på og formidler tekstforståelse og scenisk utstråling.

Christina synger i vokalgruppen Fauna.

Om Ingebjørg Synnøve Thoresen

,