Vil du synge i Bærum Pikekor

Bærum Pikekor har fra høsten 2012 tre kor som øver i Helgerud kirke torsdager (vi følger skoleruta):

  • Aspirantkor – jenter som går i 2. og 3. klasse, øver kl 17:00-18:00
  • Juniorkor – jenter som går i 4. klasse og eldre, øver kl 17:00-18:00
  • Hovedkor – jenter som minst fyller 12 år inneværende kalenderår, øver kl 18:00-20:00

Har du lyst til å synge i vårt Aspirantkor eller nyopprettede Juniorkor? Meld deg på til opptak! Første øvelse for Aspirantkor og Juniorkor høsten 2012 er torsdag 30. august!

Jenter som fyller 14 år inneværende kalenderår kan prøvesynge direkte til hovedkoret. Torsdag 23. august kl 17:00-18:00 er det prøvesang til opptak i hovedkoret. Melde deg på og du får vite hva du skal forberede.

Jenter som synger i dagens aspirantkor får nærmere beskjed av dirigenten om de skal prøvesynge.

Meld deg på til opptak/prøvesang i Bærum Pikekor!

God sommer og vel møtt til høsten!

Om Ingebjørg Synnøve Thoresen