Informasjon om nettsider og epostliste

Nettsidene

Nettsidene til Bærum Pikekor er basert på et publiseringsverktøy. Det finnes to hovedsider, en som kan sees av alle og en som bare er tilgjengelig for medlemmene:

Offentlig – http://baerumpikekor.no/
For medlemmene – http://medlem.baerumpikekor.no/

De offentlige sidene brukes til å promotere konserter og gir informasjon om hvordan man kan booke koret til opptredenener etc. Medlemsidene brukes til å informere om den daglige driften av koret, øvelser og annet som er nyttig for korister og foreldre.

Koret bruker medlemslisten som basis for medlemskartoteket, noe som betyr at både korister og foreldre blir lagt inn som medlemmer av sekretæren (dersom man ikke har selv har registert seg). For å gjøre jobben enklere for styret er det en fordel om man selv registrerer seg via denne lenken: http://baerumpikekor.no/wp-login.php?action=register

Registrer navn, adresse, mobilnr og du bør endre passord til et du kan huske. Trykk oppdater profil. Det er viktig for oss at opplysningene er fullstendige.

Mailingliste

Det er også mulig å abonnere på mailvarsel om nye postinger både på den åpne hovedsiden og medlemssidene. Det er viktig å merke seg at man ikke automatisk får varsling om nye innlegg bare ved å registere seg. Man må også melde seg på epostvarsel ved å bruke påmeldingsfunksjonen på medlemssidene:

mailingliste

Legg merke til at det er forskjellige epostlister for den offentlige nettsiden og for medlemssidene. Ønsker man epostvarsling om nye meldinger på begge sidene må man altså registrerseg for abonnement på begge sidene. Som korist eller forelder så er det mest nyttig å få epostvarsel om nyheter på medlemssidene – http://medlem.baerumpikekor.no/

Trenger du bistand noe så ta kontakt med nettansvarlig så hjelper vi deg.
http://baerumpikekor.no/om-koret/styret/