Informasjon til nye Aspiranter

Bærum Pikekor

Tilsluttet: Ung i Kor

Styret/august 2012

Velkommen til Bærum Pikekor

Bærum Pikekor ønsker deg velkommen som medlem, og ber deg lese nøye gjennom denne
informasjonen. Vi ber deg også sørge for at dine foreldre/foresatte kjenner innholdet og at
dere alle vet hva som forventes av et medlem og dets foreldre/foresatte i Bærum Pikekor.

Aspirant i Bærum Pikekor

Bærum Pikekor har et Aspirantkor for jenter i 2. og 3. klasse. Aspirantene får i løpet av
denne tiden enkel kjennskap til bl.a. stemmebruk og sang i gruppe.

Som 4. klassing går Aspirantene over i Juniorkoret.

Aspirantene danner et eget kor som er med på både julekonsert og sommerkonsert sammen
med Juniorkoret og Hovedkoret. I tillegg synger Aspirantene på første gudstjeneste i
Helgerud kirke julaften sammen med Juniorkoret.

Vi ber deg huske å:

  • møte presis på øvelsen
  • melde fra til dirigenten hvis du ikke kan komme på øvelsen
  • prate minst mulig under øvelsen og følger med når det gis beskjeder
  • ha med en mappe til å oppbevare noter i til hver øvelse

Aspirantene øver hver torsdag i Helgerud kirke kl 17.00-18.00 og vi følger skoleruta. Det er dirigent Ingrid Stige som har det kunstneriske ansvaret for Aspirantene.

Vi håper at du er klar for en sangglad innsats, og kontakter dirigenten ved frafall på mobil eller sms. Ingrid
har tlf. 975 63 735 og epost ingrid.stige(a)gmail.com

Generell informasjon om Bærum Pikekor

Bærum Pikekor er et foreldredrevet kor som finansierer sin drift ved hjelp av offentlige støttemidler, ved inntekt av småjobber, konserter, sangoppdrag og ved kontingent. Inntektene dekker utgifter til korbunader, drift, kjøp av noter og til å lønne dirigenten(e). Alle medlemmene betaler kontingent som innkreves to ganger i året. Det er viktig at kontingent og eventuelle seminar- og turavgifter betales i rett tid.

Bærum Pikekor legger vekt på å holde et høyt nivå, noe som ikke er mulig uten at alle yter en innsats.

Bærum Pikekor har forsikret sine medlemmer mot ulykker som skjer på vei til, fra, under øvelser, seminarer, arrangementer og turer innenlands.

Tradisjoner og rutiner

Vi pleier å:

  • ha sommerkonsert i mai/juni
  • ha julekonsert i slutten november eller i desember
  • synge i Helgerud kirke på gudstjenestene julaften
  • markere korets jubileer med ekstra konserter og arrangementer

Kommunikasjon mellom koret og medlemmene

Bærum Pikekor har eget nettsted http://baerumpikekor.no hvor informasjon fra dirigent(ene) og styret legges ut. Vi ber deg sjekke nettstedet jevnlig eller abonnere på nyheter derfra. Terminlisten gir deg en god oversikt over øvelser og arrangementer inneværende semester. Terminlisten oppdateres løpende.

Du og en/begge foreldre/foresatte skal registrere dere som brukere av nettstedet. Dette er basis for vårt medlemsregister. Vi trenger også informasjonen slik at vi kan kontakte deg og dine foreldre/foresatte på kort varsel, dette kan skje via epost eller sms. Kontakt nettansvarlig om du trenger hjelp.

Bærum Pikekor – historisk tilbakeblikk

Bærum Pikekor ble stiftet i 1951 og het da Vestre Bærum Pikekor. Det var noen ivrige sangere i Sandvika Blandede Kor som tok initiativet til å danne koret. Else Berntsen Aas som var dirigent for Sandvika Blandede Kor ble korets første dirigent.

Koret fikk raskt en god stamme med musikalske, sangglade jenter som gjorde at koret ble et fast inventar ved opptredener på bygdas arrangementer i forbindelse med 17. mai, “Sangens- og musikkens dag” og til jul. Koret har etterhvert utviklet seg til å bli et meget godt kor, kjent for sin varme, gode klang. De siste 30 årene har det vært et av landets beste barne- og ungdomskor.

Miljøet blant jentene er godt, og flere har vært medlem i over 10 år. For å bli medlem av koret må du ha interesse for korsang, ha god musikalitet og ha et godt stemmemateriale.

Formålet med koret er å fremme sangens utbredelse samt gi medlemmene en god opplæring i musikk og sang. Det har dirigentene lykkes med sammen med koristene så langt.

Bærum Pikekor har valgt Bærumsbunaden som sin kordrakt for hovedkoret. Den gir koret et meget presentabelt uttrykk på scenen – og det blir lagt positivt merke til ved alle internasjonale opptredener.

Korets repertoar spenner altså fra enkle norske sanger til store krevende kirkemusikalske verker.