Jeg vil synge i Bærum Pikekor

Opptak og prøvesang til Bærum Pikekor foregår ved oppstart av hvert semester.

Bærum Pikekor har fra høsten 2012 tre kor som øver i Helgerud kirke torsdager (vi følger skoleruta).

Øvelser

  • Aspirantkor – jenter som går i 2. og 3. klasse, øver kl 17:00-18:00
  • Juniorkor – jenter som går i 4. klasse og eldre, øver kl 17:00-18:00
  • Hovedkor – jenter som minst fyller 12 år inneværende kalenderår, øver kl 18:00-20:00

Jenter som fyller 14 år inneværende kalenderår kan søke om opptak og prøvesyng direkte til hovedkoret.

Medlemskontingent

Medlemskontingent pr semester er for tiden:

  • aspiranter eller juniorkorister kr 950,-
  • hovedkorister kr 1900,- samt et fruktpengegebyr på kr 100,- for servering av frukt på øvelsene
  • 25% søstermoderasjon

Har du lyst til å synge i Bærum Pikekor ber vi om at du klikker på linken under og legger inn kontaktinformasjon:

http://barumpikekor.portal.styreweb.com/arrangement/Register?ID=16617-ABCE

 

Vær oppmerksom på at du ikke vil bli kontaktet før inntak nærmer seg. Inntak er i begynnelsen av hvert semester henholdsvis begynnelsen av januar og slutten av august.

Du vil få tilsendt info om det du skal forberede til opptaksprøve, samt dato og tid på epost.

Vel møtt!