Om koret

Bærum Pikekor, ble stiftet i 1951 og het da Vestre Bærum Pikekor. Det var noen ivrige sangere i Sandvika Blandede Kor som tok initiativet til å danne koret.

Koret fikk raskt en god stamme med musikalske, sangglade jenter som gjorde at koret ble et fast inventar ved opptredener på bygdas arrangementer i forbindelse med 17. mai, “Sangens- og musikkens dag” og til jul.

Bærum Pikekor har i dag rundt 55 aktive medlemmer, hvor de yngste er 7-8 år og de eldste rundt 20 år.

Miljøet blant jentene er godt, og flere har vært medlemmer i Hovedkoret mer enn 5 år. For å bli medlem av Hovedkoret må du ha interesse for korsang, ha god musikalitet og ha et godt stemmemateriale.

Jenter tas opp i Aspirantkoret fra 2.-3. klasse og synger her til de går videre i Juniorkoret fra 4. klasse, og synger til de får anledning til å prøvesynge, dersom de kvalifiserer blir de tatt opp i Hovedkoret. Fra 2. år på videregående blir de også medlemmer i Eldste-gruppen.

Formål

Formålet med Bærum Pikekor er å fremme sangens utbredelse samt gi medlemmene en god opplæring i musikk og sang. Slik resultatene har vært frem til i dag må vi si at dette har lykkes koret så langt.

For å kunne gi de eldre medlemmene et mer utviklende sangtilbud er det dannet et eget kor – Bærum Vokalensemble. Dette koret har en egen organisasjon og opptrer på egne vegne. For å bli medlem er det en fordel at man har vært medlem av Bærum Pikekor. Etableringen av dette koret har ført til at standarden på Hovedkoret har økt og fått en kontinuitet som er viktig og meget positivt for miljøet.

Kordrakt

Bærum Pikekor har Bærumsbunaden som sin kordrakt. Dette gitt koret et meget presentabelt uttrykk på scenen og det blir lagt positivt merke til ved alle konserter og opptredener.

Klang og kvalitet

Koret har etterhvert utviklet seg til å bli et meget godt kor, kjent for sin varme, gode klang. De siste 30 årene har det vært et av landets beste barne- og ungdomskor. Korets repertoar spenner altså fra enkle norske sanger til store krevende kirkemusikalske verk. Tillit til at koret alltid fremfører kvalitet i sin sang, har resultert i at koret i 1986 fikk urfremføre spesialskrevet verk til ungdomsåret.

Bærum Pikekor legger vekt på å holde et høyt nivå, noe som ikke er mulig uten at alle yter en innsats. Det stilles strenge krav til medlemmer, som det fremgår av vedtekter og reglement. Å synge i kor er å spille på lag, det kreves full innsats for å oppnå resultater.

Dirigenter

Else Berntsen Aas som var dirigent for Sandvika Blandede Kor ble korets første dirigent, etter henne fulgte:

  • Ellen Marie Vadseth Aksnes (1948) var gjennom 30 år korets dirigent, velkjent både som sanger, sangpedagog og kordirigent. Gjennom sitt engasjement la hun fundamentet for korets videre utvikling.
  • Siri Otterbeck dirigerte koret i en periode. Sommeren 1999 ble det blant annet gjennomført en tur til Roma med konsert i Vatikanet.
  • Fra høsten 1999 var Øystein Fevang dirigent for begge korene. I jubileumsåret 2001, gikk utenlandsturen til Budapest.
  • 2002 tiltrådte Anine Kruse som dirigent for hovedkoret og aspirantkoret. Sommeren 2003 deltok pikekoret i en internasjonal kor festival i Firenze, hvor 6 kor fra hele verden bl.a. hadde felleskonserter. Pikekoret var det eneste fra Europa. I 2005 gikk turen til Estland og Tallinn, hvor det ble holdt flere konserter, og i 2006 til Bergen og konkurransen Syng med oss. Sommeren 2007 ble Hamamatsu og Japan stedet for fremføring av flotte sanger.
  • Sommeren 2008 tok Ingrid Stige over taktstokken for Hovedkoret og Aspirantkoret, hun er nå permitert.
  • Christina Thingvold vikarierer som dirigent for Hovedkoret og Aspirantkoret høsten 2010 og våren 2011.
  • Fra høsten 2012 er Ingrid Stige tilbake som hoveddirigent for Hovedkoret og Aspirantkoret. Christina Thingvold dirigerer Juniorkoret og er assisterende dirigent for Hovedkoret.

Drift

Bærum Pikekor er et foreldredrevet kor som finansierer sin drift ved hjelp av medlemskontingent, offentlige støttemidler og inntekt fra engasjementer som sommerkonsert, adventskonstert og private oppdrag. Driftsmidlene dekker lønn til dirigent(er), innkjøp av korbunader og noter og leie av øvingslokaler, samt subsidiering av konserter, turer og samlinger.

Bærum Pikekor har forsikret sine medlemmer mot ulykker som skjer på vei til, fra, under øvelser, seminarer, arrangementer og turer.

Bærum Pikekor er tilsluttet Ung i Kor (UiK).