Begreper og forklaringer

Oversikten inneholder begreper brukt internt i koret, disse er videreført her på bloggen, det er kommet til en del nye. Begreper er registrert som kategorier og fungerer som sorteringskanaler og gjør at man kan søke på informasjon på gjeldende begreper.

Bloggen Innlegg som beskriver bloggen vår spesielt og generelt om blogging i WordPress
Bærum Pikekor på scenen Her var koristene på scenen sist …
Dublin Løpende informasjon om Dublinturen – juni 2010
Hendelser Oversikt over fellesaktiviteter for Bærum Pikekor, aspiranter og Bærum Vokalensemble
Konserter og opptredener Oversikt over konserter og opptredener for inneværende semester
Kor i farta Informasjon og opplysninger til medlemmer og foreldre
Nyheter Informasjon og nyheter om Bærum Pikekor
Styremøter Oversikt over styremøter for inneværende semester
Terminlisten Datooppføring av øvelser og opptredener for Hovedkoret og Aspirantkoret, ved å trykke på «røde»datoer viderekobles du til artikler som inneholder informasjon om det som skal skje denne datoen
Terminliste Aspirantkoret Oversikt over konserter, opptredener og øvelser for Aspirantkoret inneværende semester
Terminliste Hovedkoret Oversikt over konserter, opptredener og øvelser for Hovedkoret inneværende semester
Årsmøter Dokumenter relatert til årsmøter i Bærum Pikekor og Bærum Vokalensemble

J;_)))