Styret og andre kontaktpersoner

Styrets sammensetning, musikalsk ledelse og andre kontaktpersoner.

Medlemsliste Styret:
AnsvarNavnTlf hjem       Mobil   Epost
Leder    Per-Hermod Rasmussen   67 56 76 26   992 59 590   per-hermod.rasmussen(a)wilhelmsen.com  
Konsert og Booking    Irene Engen Dahl   66 90 18 55   472 74 788   familiendahl(a)hotmail.com  
Hovedkoransvarlig    Anette Holm Hulthin   67 12 17 50   924 01 040   anette.holm-hulthin(a)bisnode.com  
Bunadsansvarlig    Tone Brekke Melzer     410 28 884   toneelisabeth(a)yahoo.no  
Kasserer    Frank Nilsen     951 83 798   fvni72(a)gmail.com  
Aspirant- og juniorkorkontakt, rekrutter    Kari Marte Sjøvik     414 60 387   kari.marte.sjovik(a)wanadoo.fr  

Medlemsliste Dirigent, Tillitsvalgt, Stab:
AnsvarNavnTlf hjem       Mobil   Epost
Dirigent    Christina Thingvold     911 61 768   christina.thingvold(a)gmail.com  
Dirigent    Ingrid Stige     975 63 735   ingrid.stige(a)gmail.com  
Nettredaktør    Thomas Kvitle Jenssen   67 53 80 81   479 00 902   kvitle(a)gmail.com  

Korets postadresse er:
Bærum Pikekor
c/o Helgerud menighet
Sogneprest Munthe-Kaas vei 1
1346 Gjettum