Retningslinjer for kommentarer

Av Knut Sparhell

Du er personlig ansvarlig for innholdet i kommentarene du publiserer. Din kommentar kan bli umiddelbart tilgjengelig for andre straks du sender den inn.

Din kommentar får større troverdighet dersom du oppgir fullt navn. Dersom du er registrert bruker på Bærum Pikekors nettsted vil oppfordres du til alltid å logge inn før du avgir en kommentar. Det er åpent for enhver å registrere seg, og vi oppfordrer alle som tenker besøke vårt nettsted igjen til å bli registrert.

Den som kommenterer for første gang vil derimot ikke få sin kommentar publisert før den er godkjent. Etter slik godkjenning kan du senere kommentere og straks få kommentaren vist.

Reglene for kommentarer gjelder både for «Veggen», «Forslagskasse» og for kommentarer under artikler.

Dette er et både en informativt nettsted og et møtested for medlemmer og andre med interesse for Bærum Pikekor, både hovedkoret og Vokalensemblet. Folkeskikk gjelder da selvfølgelig også her. Ha derfor respekt for at folk kan ha en annen bakgrunn enn deg selv, både i forhold til private ting og status i forhold til koret.

Vi tillater absolutt ikke:

Kommentarer som inneholder utskjelling, hets, kan skade eller være krenkende, inneholder reklame, er i strid med opphavsretten eller på annen måte er i strid med norsk lov vil raskt bli fjernet og uten forvarsel. Skal du klage på slik sletting får det utelukkende skje i privat epost eller annen privat kommunikasjon. Klaging på «sensur» får ikke forekomme i kommentarfeltet.

Kommenter saken, aldri personen.

Det er altså overhode ikke tillatt med personlige angrep, trusler, ærekrenkende kommentarer eller bringe til torgs sladder, rykter og private detaljer som kan krenke personer.

Det er heller ikke tillatt å komme med banning, pornografiske, rasistiske eller diskriminerende ytringer, selvfølgelig ei heller oppfordringer til lovbrudd eller livsfarlige ting.

Ikke post samme eller nesten likelydende kommentar flere ganger (spamming). Ikke gjenta en linje mange ganger (flooding). Ikke bruk bare STORE BOKSTAVER (skriking).

Vi tillater heller ikke at du lenker til sider med innhold som kan være ulovlige, krenkende, eller på annen måte kan være i strid med norsk lov eller alminnelig norsk folkeskikk.

Bærum Pikekor kan utad bli holdt ansvarlig for alt som publiseres på vårt nettsted. Kommentarer fra den som tidligere har fått godkjent en kommentar forhåndsmodereres likevel ikke. Det er derfor viktig at du forstår ditt personlige ansvar, og følger disse reglene, når du kommenterer her hos oss.